DATE: desember 25, 2016

AUTHOR: admin

  Flere og flere har ikke råd til å starte et eget gårdsbruk, eller til å skaffe seg en egen gård på det åpne markedet. Grunnen til dette er at Norges rikeste er i ferd med å kjøpe opp gård og grunn, hver gang et bruk legges ut til salg. I tillegg finnes det i […]

CATEGORY: Landbruket

0


DATE: november 5, 2016

AUTHOR: admin

  Det er blitt en trend for rikinger i Norge, å samle et eget lite gods. De har kjøpt store bruk, og de driver dem vanligvis, men ofte for den egne husholdningen i første omgang, og for salg i andre omgang. Et eksempel på dette er Ramme gård, i Hvitsten i Vestby, som eies av […]

CATEGORY: Landbruket

0


DATE: september 30, 2016

AUTHOR: admin

  Dagens Næringsliv kan melde at det i dag brukes langt mer antibiotika i landbruksproduksjonen i Norge, en det som ble estimert. -Faren ved det hele er av vi dyrker resistente bakterier i noen sektorer. Det som har holdt snitttallene lave er at fisken har blitt regnet med når det kommer til antibiotikabruk, selv om […]

CATEGORY: Landbruket

0


DATE: august 28, 2016

AUTHOR: admin

  Om man sammenlikner forskjellige landbruksprodukter, og hva de innhenter per kilo, vil man raskt komme frem til at grønnsaker betales langt bedre enn poteter og korn. De gir også høyere avkasting per kvadratmeter dyrket areal. Dette har ført til interessant ny satsing i Trøndelag , hvor et nært samarbeid mellom grønnsaksbønder og fagfolk har […]

CATEGORY: Landbruket

0

Copyright 2020. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap