DATE: april 20, 2021

AUTHOR: Rebecka

Etter at Bonde- og Småbrukerlaget gikk ut og lovte omkamp om løsdriftkravet, har debatten blusset opp for fullt. Noen mener Småbrukerlaget ønsker å skrote løsdrift, men det hele handler nok om misforståelser og ikke minst ulik forståelse av realitetene i norsk landbruk. Familiegårder eller fabrikkgårder? Utregninger som er gjort, viser at det ikke er lønnsomt […]

CATEGORY: Uncategorized

0


DATE: mars 20, 2021

AUTHOR: Rebecka

Norge er et av landene i verden som har lavest prosentandel dyrkbart areal, og dette er kanskje noe som sjelden blir nevnt når det blir snakket om norsk selvforsyning og landbrukspolitikk. Under 3 % av Norges areal kan benyttes til matproduksjon, og store deler av dette arealet kan bare benyttes til produksjon av gress. Kan […]

CATEGORY: Uncategorized

0


DATE: desember 4, 2020

AUTHOR: Rebecka

Det er trange kår for enkelte bransjer som er særlig påvirket av Coronaviruset. Det har ikke vært mat nød i Norge, men matberedskap snakkes det om. Som vanlig er det ikke-bra nok mot bra-nok delinger av folks meninger. Det er alltid snakk om balanse, men pandemien har som forventet blandede svar fra alle hold. For […]

CATEGORY: Uncategorized

0


DATE: juni 22, 2020

AUTHOR: Rebecka

Bønder har som alle andre merket restriksjoner, og arbeidstap siden Koronaen snudde opp ned på livet i 2020. Bonden har allerede tøffe utfordringer, men viser atter en gang gode evner til å gjøre sitt beste. Nok arbeidskraft har blitt en stor utfordring med Korona. Flere yrker trenger hjelp. Det er viktig matberedskap og andre uventende […]

CATEGORY: Uncategorized

0


DATE: juli 15, 2019

AUTHOR: Rebecka

Enten man har lyst til å jobbe som bonde, eller bare rett og slett begynne å produsere egne matvarer på hobbybasis, så kan det definitivt anbefales. Det er noe som faktisk kan være ekstremt gøy og ikke minst givende. Den tilfredsstillelsen som man får av å produsere sine egne råvarer kan være verdt det i […]

CATEGORY: Uncategorized

0


DATE: oktober 15, 2018

AUTHOR: Rebecka

Bøndene står for produksjonen av store deler av den maten vi får i oss. Enten det er dyra som de oppdrar på gården, korn fra avlingene, eller melk fra kyrne, så får vi det meste av maten vår fra gårder rundt omkring. Allikevel er det ingen som får mindre oppmerksomhet innen politikken og i det […]

CATEGORY: Uncategorized

0


DATE: august 7, 2018

AUTHOR: Rebecka

Om bønder faktisk tjener godt nok i forhold til deres arbeidsinnsats er et tema som har preget norsk politikk i stor grad de senere årene. Bønder og sentrale styresmakter klarer rett og slett ikke å bli enig om dette spørsmålet og dette er grunnen til at mange bønder ser svart på fremtiden. Med den nye […]

CATEGORY: Uncategorized

0


DATE: august 4, 2017

AUTHOR: Rebecka

De siste tiårene har bondegårdene i landet vårt blitt dramatisk redusert i antall. Det blir stadig færre gårdsbruk, samtidig som at mange gårder slår seg sammen og driver tre gårder sammen som en gård. Dette for å sikre at både tilskudd og fortjeneste skal være godt nok til å kunne drive. Men antall unge mennesker […]

CATEGORY: Landbruket

0


DATE: juli 5, 2017

AUTHOR: Rebecka

Nettbrett. Mobiltelefoner. Datamaskiner. E-post. Spill. Snapchat. Facebook. Listen er lang over digitale elementer i hverdagen som gjør livet lettere – men som også er distraksjoner når vi ønsker kvalitetstid med familien. Og om det er to ting som topper lykkebarometeret for oss mennesker, enten vi snakker om barn eller voksne, så er det tiden vi […]

CATEGORY: Landbruket

0


DATE: juni 9, 2017

AUTHOR: Rebecka

Det fremheves til stadighet at den maten som produseres i Norge er tryggere og bedre enn produktene fra andre land. I Norge bruker bøndene mindre medisiner og dyrene har det bedre. Er dette korrekt, eller er det flere måter å se saken på? Norges landskap gir ikke mange muligheter til stordrift innenfor landbruk, det er […]

CATEGORY: Landbruket

0

Copyright 2024. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap