Bønder og Koronaviruset

DATE: juni 22, 2020

AUTHOR: Rebecka

Bønder har som alle andre merket restriksjoner, og arbeidstap siden Koronaen snudde opp ned på livet i 2020. Bonden har allerede tøffe utfordringer, men viser atter en gang gode evner til å gjøre sitt beste. Nok arbeidskraft har blitt en stor utfordring med Korona. Flere yrker trenger hjelp. Det er viktig matberedskap og andre uventende mangler. Butikkhyller er tomme på mange steder. Mer enn noensinne er vi avhengig av hva bøndene produserer lokalt. Med koronaviruset opplever vi brudd med produksjon og leveranser.

Sikkerhet og Koronautfordringer

Mange sliter med konkurser Korona skaper. Smittevern restriksjoner er forandret for bønder. Håndvask rutiner og beskyttelse er intensivert for å følger smittevernregler for trygg gårdsdrift. Bøndene er essensielle og står for mye av daglig matproduksjon, Coronaviruset gjør det vanskeligere å motta fra utlandet. Alt tar mer tid. Produksjon vanskeligere fordi arbeidsledigheten øker som følge av smittefarer. Tross utfordringer stopper ikke barns drøm om bli bonde, og vi trenger dem for fortsatt produksjon i fremtiden.

Landbruk og fremtiden

La partyking.no hjelpe deg med alle ting for et populært bondetema for bursdag. Dette er et yndet tema og populariteten for bønder i Norge er stor. I forhold til hvor viktige de er, hva de gjør, og alt de bidrar med er de ikke betalt nok. Noe kompensasjon har det mottatt som følge av Korona, men vi vet ikke langtidseffekten koronaviruset vil ha for landbruk og arbeidsplasser generelt. Uventede gleder for bonden er lokale produkter som stiger i popularitet.

Som representanter for første opplæring basert i skolen er landbruk. Den første landbruksskolen kom i Vestfold i 1825. Landbruk ble fort tilbudt i de fleste fylker. På 1860 og 70-tallet ble meieriskoler, hagebruk, og skogbruk knyttet til landbruksskolen. Noen år senere kom småbruksskoler for mindre bruk, og ikke bønder med storgårder og storproduksjon. 

CATEGORY: Uncategorized


Copyright 2024. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap