Norges viktigste oppfinnelse

DATE: oktober 26, 2021

AUTHOR: Rebecka

Det er ikke så mange norske oppfinnelser som har blitt en verdenssuksess. Bindersen er et unntak. Vi er også stolte av ostehøvelen, men den har fått en relativt begrenset utbredelse i verden. Men den aller viktigste norske oppfinnelsen brukes over hele verden, og er rett og slett livreddende.

Hvilken oppfinnelse er det vi snakker om? Det er selvsagt kunstgjødsel.

Mange strides om bruken av kunstgjødsel, og noen vil helst gå tilbake til økologisk landbruk, uten bruk av kunstgjødsel, men faktum er at kunstgjødsel er med på å brødfø verdens befolkning. Studier som er gjort, viser at uten kunstgjødsel, ville halvparten av verdens befolkning ikke eksistert. Det er derfor kunstgjødsel er Norges viktigste oppfinnelse.

Økende priser

Det har lenge vært snakk om at det snart blir mangel på fosfor i verden. Fosfor er, sammen med nitrogen, de viktigste ingrediensene i kunstgjødsel. Nitrogen er fornybart og enkelt å produsere, mens fosfor er en mer begrenset ressurs. Fosfor kan gjenvinnes, men det er foreløpig vanskelig å gjøre dette i praksis.

I 2021 har prisen på kunstgjødsel: økt dramatisk, men det skyldes ikke at verden er i ferd med å gå tom for fosfor. Det skyldes at gassprisene er uvanlig høye, og at det dermed blir for kostbart å produsere ammoniakk. Den økte gjødselprisen kan føre til matmangel i verden dersom problemet fortsetter inn i neste sesong.

Prisene på en rekke matvarer har allerede økt. Uten kunstgjødsel ville prisene økt enda mer. I noen land må folk bruke 90 % av inntekten sin på mat, og for dem vil økte matpriser være en katastrofe. Kunstgjødsel utryddet hungersnød i Europa, og hjelper en lang rekke land med å brødfø sine voksende befolkninger. Når du slipper å bekymre deg for matmangel, kan pengene brukes til andre ting, som til å skape et fint hjem. Du kan kjøpe fine viskosetepper til gulvet, for eksempel, eller bruke penger på reiser og fritidsaktiviteter. For gjennom å øke avlingene, har kunstgjødsel gitt økt matproduksjon, selv om stadig færre jobber som bønder.

Bør vi lage mat uten kunstgjødsel?

Mange argumenterer for at økologisk landbruk er framtiden, ettersom dette er mer miljøvennlig. Men her er det mange hensyn å ta. Miljøvennlig er ikke det samme som bærekraftig. Økologisk drevet jord gir lavere avlinger, og selv med maksimal naturlig næringstilførsel, vil økologisk drift gi 20-30 % mindre mat per areal. Hvis verdens bønder bare skal produsere økologisk mat, må jordbruksarealene økes med 30 %, og det arealet finnes ikke. Da ville vi måtte ødelegge enda mer natur, og det vil få katastrofale følger for andre arter. Jordens befolkning fortsetter dessuten å vokse, slik at det er stadig flere som trenger mat. Det blir anslått at verdens matproduksjon må økes med 50 % for at alle skal spise seg mette i framtiden. Derfor argumenterer mange eksperter for at vi bør produsere mest mulig mat på det jordbruksarealet vi har, og da trengs det kunstgjødsel. Vi kan takke Kristian Birkeland for denne oppfinnelsen.

CATEGORY: Uncategorized


Copyright 2024. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap