Mobiltelefoner er en nødvendighet

DATE: januar 1, 2022

AUTHOR: Rebecka

Mobilen er ikke bare en nødvendighet for byfolk, den er kanskje enda viktigere for folk som bor i grisgrendte strøk. Med mobilen kan du ikke bare holde kontakt med venner og familie, du kan også tilkalle hjelp og service når det trengs, og dette er spesielt viktig for bønder. Mye rart kan skje på en gård, og ofte må du ringe til noen for å få hjelp, enten det er snakk om en syk ku eller en traktor som er ødelagt. God dekning er avgjørende i slike tilfeller, men det er selvsagt også viktig at telefonen er oppladet og fungerer slik den skal.

Hold telefonen oppladet

Som bonde vet du at hvert minutt kan telle, spesielt dersom en ku ligger syk eller det er kalvingsvansker i fjøset. Da kan livet til både ku og kalv være i fare, og du må få tak i dyrlegen raskt. Derfor er det viktig at telefonen din er oppladet og lett tilgjengelig. Ha gjerne flere ladere og ladeplater der du oppholder deg, for eksempel inne, i fjøset og i andre bygninger på gården. Da kan du lade telefonen mens du holder på med noe annet, samtidig som telefonen alltid er i nærheten. Det er så mangt som kan skje, og bønder jobber ofte alene. Da er mobilen raskeste måte å tilkalle hjelp.

Invester i et ekstra batteri

For å være enda tryggere på at mobilen virker, bør du alltid ha et ekstra iphone batteri som reserve. Da slipper du å stå der uten mobil i en krisesituasjon. Husk å ta med deg batteriet når du jobber på jordet eller i skogen langt hjemmefra, slik at du også der får tak i hjelp hvis det trengs. Du vet aldri når traktoren blir stående, eller du kommer over et skadet dyr på utmarksbeite. Mobilen er den beste sikkerheten også dersom det skulle skje noe med deg selv, for eksempel at du faller og skader deg og trenger hjelp. Dette er også viktig dersom du for eksempel skal se om dyr som beiter i skogen eller fjellet, og uhellet er ute. Selvsagt er det ingen som tror at noe skjer med en selv, men plutselig kan noe skje, og da vil du være glad for at du investerte i en god mobil og et ekstra batteri.

CATEGORY: Uncategorized


Copyright 2024. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap