Smarte verktøy for mer effektivitet

DATE: juli 24, 2022

AUTHOR: Rebecka

Bønder er blant de som må løpe fortest og rekke over mest i løpet av en arbeidsdag. Og selv om bonden legger gode planer for dagen er det sjelden dagen blir helt som planlagt. Plutselig går traktoren i stykker, eller et dyr blir sykt og trenger dyrlege. Dermed ryker fort planene for den aktuelle dagen. Heldigvis finnes det i hvert fall noen verktøy som kan gjøde bondens hverdag litt enklere, for eksempel smart planlegging med Stratsys.

Gården er en virksomhet

Selv om Stratsys er laget for bedrifter, kan du lett tenke på gården som nettopp en bedrift eller en virksomhet, og mange av verktøyene stratsys tilbyr kan dermed også brukes av bønder. Stratsys egner seg også for samdrifter og maskinlag. Digitale verktøy fra Stratsys forenkler og effektiviserer samarbeid med andre, og gjør det enklere å oppnå de ønskede resultatene. Og med en presset økonomi, som mange bønder har, gjelder det å ta i bruk de verktøyene man kan for å gjøre hverdagen mer effektiv og velfungerende.

Bønder er framtidsrettet

De fleste norske bønder er veldig framtidsrettet og er raske til å ta i bruk ny teknologi. Landbruket i Norge driver også med mye utprøving og forskning på alt som kan redusere utslipp, bedre dyrevelferden og gjøre arbeidsdagen tryggere og mer effektiv. Stratsys kan nok ikke hjelpe til med alle disse tingene, men de kan gi en bedre oversikt over planer, prosesser og rapporter, og dem er det tidvis mange av innen landbruket.

Er framtiden lovende?

Til tross for en del problemer og bekymringer, er det mange som liker å drive gård, og som gjerne vil forbedre gården og driften. Bønder ønsker å gi gården videre i bedre stand enn da de selv overtok, og dette ønsket er det som driver mange videre, til tross for alle utfordringene de møter. Bønder har også tro på at folk en dag kommer til å verdsette landbruk og matproduksjon høyere enn i dag, og at de en dag skal få den betalingen de fortjener for jobben de gjør. Men det er klart at bøndene ikke kan drive gård på dugnad, samtidig som de trenger en annen jobb for å finansiere driften av gården. Det vil bare føre til at enda flere bønder slutter i jobben og finner noe annet å gjøre. Og det vil til slutt gå ut over vanlige forbrukere som ikke lenger vil finne norsk mat i butikkene.

CATEGORY: Uncategorized


Copyright 2024. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap