Større produksjon av grønnsaker

DATE: august 28, 2016

AUTHOR: admin

 

Om man sammenlikner forskjellige landbruksprodukter, og hva de innhenter per kilo, vil man raskt komme frem til at grønnsaker betales langt bedre enn poteter og korn. De gir også høyere avkasting per kvadratmeter dyrket areal.

Dette har ført til interessant ny satsing i Trøndelag , hvor et nært samarbeid mellom grønnsaksbønder og fagfolk har ledet til rasjonalisering når det kommer til bruk av sprøytemidler, samt at det er blitt langt vanligere at avkastningen blir dobbelt så stor.

Samtidig har tettere samarbeid med grossister og vitenskapsfolk ført til at nye lagringsformer er blitt utviklet. Man har forbedret gassblandingen som holder grønnsakene ferske under lagring, og man har slik gjort det mulig å levere den større produksjonen over en lengre periode av året. Samtidig skal verdien av det produserte økes, ved å løfte standarden på det som blir produsert. I dag kasseres større mengder av utbytte som dyrefôr, fordi det er blitt behandlet dårlig, eller fordi noen har timet aspekter av dyrkingen på gal måte, når det kommer til gjødsling, sprøyting, eller innhøsting.

CATEGORY: Landbruket


Copyright 2021. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap