Antibiotikabruk i kjøttproduksjon

DATE: september 30, 2016

AUTHOR: Rebecka

 

Dagens Næringsliv kan melde at det i dag brukes langt mer antibiotika i landbruksproduksjonen i Norge, en det som ble estimert. -Faren ved det hele er av vi dyrker resistente bakterier i noen sektorer.

Det som har holdt snitttallene lave er at fisken har blitt regnet med når det kommer til antibiotikabruk, selv om det kun er oppdrettsfisken som faktisk utsettes for mye antibiotika. Derfor har noen jukset litt med statistikkene.

Andre elementer som forvrenger bildet er frittgående sau og lam, som heller ikke krever mye antibiotika når man sammenlikner med gris og høner, som ofte holdes innendørs og tett på hverandre i store grupper. På den type kjøttproduksjon som faktisk krever innsats av antibiotika, er altså innholdet av antibiotika tre til fire ganger høyere enn det som er snittet for antibiotikabruk, alt på grunn av dårlig sammensatte statistiske mål.

Likevel skal man ikke svartmale det hele for mye. De 11,5 milligram med antibiotika som settes inn i produksjonen av norsk svinekjøtt er fortsatt moderate om man sammenlikner med forbruket av antibiotika i stordriftsland som Tyskland og Danmark. Her ligger den gjennomsnittlige tilsetningen av antibiotika på hele 44,2 milligram per kilo kjøtt.

CATEGORY: Landbruket


Copyright 2022. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap