Trenger vi flere bønder?

DATE: juni 9, 2017

AUTHOR: admin

Det fremheves til stadighet at den maten som produseres i Norge er tryggere og bedre enn produktene fra andre land. I Norge bruker bøndene mindre medisiner og dyrene har det bedre. Er dette korrekt, eller er det flere måter å se saken på? Norges landskap gir ikke mange muligheter til stordrift innenfor landbruk, det er kun enkelte steder på Østlandet og Jæren som gir muligheten for store åkrer. Resten av Norge er preget av mindre gårdsbruk. Dette betyr at driften blir kostbar og følgelig blir maten som produseres, dyr. Medfører denne driften mindre bruk av medisiner og sprøytemidler, eller er Norges bønder på linje med resten av verden?

Kortreist og trygg mat fra Norge?

I debatten om mat og produksjon av mat er det i den siste tiden mye fokus på kortreist mat, og at produksjonen skal være økologisk. Dette er en god nyhet for Norges bønder. Når det gjelder produksjonen av kjøtt er det i Norge hovedsakelig sau, storfe og gris det snakkes om. Sauekjøtt produseres hovedsakelig ved bruk av utmarksbeite, noe som nesten kan defineres som økologisk. Dette står i rake motsetningen til storfe og gris hvor dyrene går inngjerdet. I henhold til en artikkel i DN er det mye antibiotika i norsk landbruk, selv om vi kommer godt ut sammenlignet med andre land. Dette skyldes i hovedsak at også produksjonen av fisk tas med i regnestykket, hvor bruken av antibiotika er begrenset. Det fremkommer derfor ingen større forskjeller mellom landene når vi ser på den enkelte dyrerasen. Maten fra Norge er kortreist, men bruken av antibiotika er som i resten av Europa.

Heltidsbonden en utdøende rase

Bondeyrket har ikke lenger statusen det hadde før i tiden når befolkningen så opp til bøndene som produserte maten. Bøndene var nødvendige, og importen fra utlandet begrenset. I dag er det ikke lenger noe problem å importere kjøtt fra Argentina eller ris fra Kina. Bondeyrket har blitt mindre attraktivt og antall heltidsbønder reduseres årlig. Noen fortsetter som deltidsbønder, men det er slitsomt å kombinere dette med en fulltidsjobb. Sofaer er gode etter en lang dag på jobb og inntektene fra ekstrainnsats som bonde er små. Derfor legges det om til større og mer profesjonelle bruk også i Norge, men utfordringene i forhold til landskapet består. De som driver som heltidsbonde i dag driver derfor flere mindre gårder, og dermed blir stordriftsfordelene mindre. Norge trenger bonden, men det nåværende antallet virker å være tilstrekkelig.

CATEGORY: Landbruket


Copyright 2019. NsThemes WordPress Theme.