Er lønnen til bøndene i Norge god nok?

DATE: august 7, 2018

AUTHOR: admin

Om bønder faktisk tjener godt nok i forhold til deres arbeidsinnsats er et tema som har preget norsk politikk i stor grad de senere årene. Bønder og sentrale styresmakter klarer rett og slett ikke å bli enig om dette spørsmålet og dette er grunnen til at mange bønder ser svart på fremtiden. Med den nye politikken som har blitt innført de senere årene så er konklusjonen klar: Bønder på mindre gården må investere i større gårdsbruk for å klare seg. Det får meg til å lure, vil da den fremtidige bonden tjene godt nok?

Som sagt er bønder og styresmaktene uenig om hvor mye den norske bonden skal tjene. På denne

artikkelen kan du lese om begge synspunktene på den tilsynelatende evige striden. Arbeiderpartipolitikeren har et poeng om at man ikke alltid kan stole på tall som blir lagt frem, men personlig mener jeg at dette går mer i favør for bøndene. Det må huskes at bønder har svært mange utgifter som kraftfôr, maskiner og drivstoff. Så når man skal lese seg til hvor mye bønder tjener så er det også viktig å ta i betraktning at de har usedvanlige mye utgifter, selv om det finnes en del tilskuddsordninger øremerket til dette. Det er klart at lønnen til bøndene bør være god nok til å dekke både disse kostnadene og i tillegg ha tilstrekkelig med penger til seg selv.

Når dette er sagt så kan det være lurt å prøve å få bøndene til å tenke større. Dette tiltaket kommer til å få en positiv innvirkning på økonomien rundt landbruket i årene fremover. Problemet med akkurat slike tiltak er at de aller fleste bøndene da må ta opp store lån for å gjøre bygging av ny gård mulig. Slike investeringer kan virker veldig skremmende for folk flest og mange kan ende opp med å ha gjeld resten av sitt liv. På en annen side vil dette komme fremtidige generasjoner til gode og vil ikke minst gjøre at ungdom i større grad vil vurdere å bli bonde. Hvis disse forandringene skjer, som de faktisk gjør i dagens landbruk, så er det klart at lønnsnivået kommer til å stige. Slik er det ikke akkurat nå. De fleste små og mellomstore gårdsbrukene sliter med at både tid og penger ikke strekker til. For de største gårdene er realiteten en annen, ihvertfall når det kommer til den økonomiske delen. Hvis den gjennomsnittlige bonden skal bli fornøyd med lønnen sin så bør han/hun se etter muligheter for investeringer, eventuelt slå seg sammen med nabogården og danne et større gårdsbruk.

Som konklusjon kan jeg si at bønder på små og mellom store gårder tjener for lite per dags dato. Jeg vil personlig også si at man bør ikke se for mørkt på de nye tiltakene som har blitt gjort og at det faktisk kan nytte seg at de fleste bøndene våger å tenke større. Det ser fortsatt lyst ut for norsk landbruk i fremtiden!

Har du lyst til å lære mer om astma? gå inn på Astma for mer informasjon.

CATEGORY: Uncategorized


Copyright 2019. NsThemes WordPress Theme.