De rike kjøper opp norske bruk

DATE: desember 25, 2016

AUTHOR: admin

 

Flere og flere har ikke råd til å starte et eget gårdsbruk, eller til å skaffe seg en egen gård på det åpne markedet. Grunnen til dette er at Norges rikeste er i ferd med å kjøpe opp gård og grunn, hver gang et bruk legges ut til salg. I tillegg finnes det i dag betydelig økonomisk og politisk press for å la gårdene omsettes til markedspris. Til nå har prisen på gårdsbruk vært regulert, for å forhindre at markedskreftene får råde fritt, og om mulig sette landbruksproduksjonen i fare. Presset kommer fra landets høyreregjering. Påstanden er at den kunstig lave prisen på bruk, forhindrer nødvendige moderniseringer og investeringer, siden det ikke er uttelling for slikt om eiendommen senere skal selges ved kunstig lave priser. Det kan muligens stemme. Det er rett og rimelig at et gårdsbruk får en korrekt verdi under salg. Det mangler jo heller ikke på kjøpere som har nok av penger. Dertil er det sunt for landbruket at pengestreke eierinteresser vil investere i det.

Bondelaget protesterer

Bondelaget sier at dette ikke nødvendigvis stemmer. Det påstås at rikinger som kjøper gård, egentlig ikke er interesserte i matproduksjon, men at det heller vil ha et pent sted å bo. På det viset ekskluderer de ekte bønner som vil drive jorda, fra produktiv matjord.

På overflaten virker det som skrekk for forandring, men det er et viktig spørsmål her, som unndras. Mest sannsynlig kjøper rike folk jord fordi det er en god investering, som gir dem sikkerhet mot kriser i det lange løp. Derfor er det dumt å selge den jorda man har. Om markedsprisen på gårder stiger, vil det også gavne dem som vil reinvestere i bruket med banklån, slik at det hele kan være positivt uten store negative konsekvenser.

CATEGORY: Landbruket


Copyright 2019. NsThemes WordPress Theme.